MSD Naším poslaním je priniesť vám to nejlepšie z medicíny
KontaktMSD vo svete
   
Pracovníci v zdravotníctve MSD Home Pre Pacientov O MSD
Buďte informovaný
Pošlite e-mailom

 

Abnormálne Bunky Krčka Maternice

 

Čo sú abnormálne bunky krčka maternice?

Abnormálne bunky krčka maternice sú bunky vo výstelke krčka maternice, ktoré zmenili svoj vzhľad. Tento stav sa nazýva aj cervikálna dysplázia Čím je abnormalita krčka maternice ťažšia, tým je väčšia pravdepodobnosť, že v budúcnosti môže dôjsť k rakovine krčka maternice. Vznik rakoviny krčka maternice z abnormálnych zmien buniek krčka maternice trvá zvyčajne niekoľko rokov. V zriedkavých prípadoch však môže dôjsť k vzniku rakoviny už v priebehu 1 roka.

späť na vrch^

Čo spôsobuje abnormálne bunky krčka maternice?

Abnormálne bunky krčka maternice majú niekoľko rôznych príčin (ako je infekcia alebo zápal), ale bežne ich spôsobujú niektoré typy ľudského papilomavírusu (HPV). Existuje okolo 30 typov HPV, ktoré postihujú oblasť genitálií a tieto sú známe ako genitálne HPV. Niektoré typy môžu byť príčinou toho, že sa abnormálne bunky vo výstelke krčka maternice zmenia na karcinóm. Ďalšie typy môžu spôsobiť genitálne bradavice a ďalšie benígne (abnormálne, ale nerakovinové) zmeny na krčku maternice.

Ďalším z dôsledkov infekcie HPV sú aj abnormálne bunky krčka maternice.

Všetky typy genitálnych HPV môžu viesť k abnormálnym výsledkom PAP testov – preto sú gynekologické vyšetrenia také dôležité. Uistite sa preto, že je Vám PAP test urobený tak často, ako to odporúča Váš lekár.

späť na vrch^

Ako sa diagnostikujú abnormálne bunky krčka maternice?

Hlavný spôsob zisťovania prítomnosti abnormálnych buniek krčka maternice je vykonanie PAP testu. PAP test (tiež známy ako Papanicolaouov ster) je súčasťou gynekologického vyšetrenia. Pomáha zistiť prítomnosť abnormálnych buniek krčka maternice skôr, než majú možnosť zmeniť sa na prekancerózu alebo rakovinu krčka maternice. Výsledky PAP testu môžu pomôcť lekárom rozhodnúť, či sú potrebné ďalšie vyšetrenia alebo liečba 

späť na vrch^

Ako sa popisujú výsledky PAP testu?

Väčšina lekárov Vám jednoducho oznámi, že výsledky PAP testu sú normálne alebo abnormálne, ale niektorí môžu použiť skratky ako sú ASCUS, L-SIL alebo H-SIL.

ASCUS znamená atypické skvamózne bunky neznámeho pôvodu. Diagnóza ASCUS znamená, že abnormality, ktoré sa pozorovali v bunkách krčka maternice sú mierne a ich pôvod nie je známy.

L-SIL alebo skvamózna intraepitelová lézia nízkeho stupňa znamená, že sa jedná o konkrétnejšie, ale stále mierne abnormálne bunky krčka maternice.

H-SIL alebo skvamózna intraepitelová lézia vysokého stupňa znamená, že ide o ťažko abnormálne bunky krčka maternice, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že sa z nich vyvinie rakovina krčka maternice.
 

späť na vrch^

Existujú ďalšie testy pre ženy, ktorým boli diagnostikované abnormálne bunky krčka maternice?

Ak výsledky PAP testu svedčia o tom, že máte abnormálne bunky krčka maternice, je dôležité dodržiavať odporúčania lekára týkajúce sa ďalších vyšetrení, ako je opakovanie PAP testu, HPV DNA test, kolposkopia a prípadne biopsia.

Abnormálne nálezy biopsie môžu byť popísané ako CIN alebo cervikálna intraepitelová neoplázia. Neoplázia znamená abnormálny rast buniek. Intraepitelová sa vzťahuje na vrstvu buniek, ktoré tvoria povrch krčka maternice. Termín CIN spolu s číslom (1 až 3) označuje rozsah hrúbky výstelky krčka maternice, v ktorom sa nachádzajú abnormálne bunky. Diagnóza CIN 3 znamená, že sa jedná o ťažko abnormálne bunky krčka maternice v celej hrúbke výstelky krčka maternice.

Väčšina abnormálnych buniek výstelky krčka maternice napokon zmizne, lebo k imunitnej odpovedi organizmu dôjde samo od seba. Ak sú tieto abnormality mierne, lekár môže rozhodnúť o tom, že ich bude starostlivo sledovať. Ak však ide o abnormality ťažšieho stupňa, odstránenie týchto buniek môže takmer vždy zabrániť, aby z nich v budúcnosti vznikla rakovina krčka maternice.

späť na vrch^

Dajú sa abnormálne bunky krčka maternice liečiť?

K metódam bežne používaným na liečbu abnormálnych buniek krčka maternice patrí kryochirurgia (zmrazenie, ktoré zničí abnormálne bunky krčka maternice), LEEP konizácia (slučková elektrochirurgická excízia, odstránenie abnormálnych buniek krčka maternice použitím horúcej drôtenej slučky) a konvenčný chirurgický zákrok.

Lekár môže požadovať ďalšie kontrolné vyšetrenia, aby sa uistil, že nedôjde k opätovnému výskytu abnormálnych buniek. Ak sa však objavia znova, liečbu je možné opakovať.

späť na vrch^

Abnormálne bunky krčka maternice môžu byť prvým dôsledkom infekcie HPV. Preto je abnormálny nález PAP testu dôležitým varovným signálom, ktorý sa nesmie ignorovať. Pozrite si viac o Ľudskom papilomavíruse (HPV) a jeho súvislosti s rakovinou krčka maternice, genitálnymi bradavicami, a ďalšími dôsledkami v ďalších častiach tejto stránky a obráťte sa na svojho lekára, aby ste sa o týchto témach dozvedeli viac.

späť na vrch^

 
View referencesReferencie PrintVerzia pre tlač Pošli e-mailomPošli e-mailom

Táto webová stránka je určená pre obyvateľov Slovenska.

Ochrana osobných údajov Podmienky používania Copyright @ 2006 MERCK & CO., INC. Merck & Co., Inc.