MÝTUS 1

Keď sa moje dieťa nesťažuje na problémy, HPV ani rakovinu mať nemôže.

Vírus niekedy „spí“ a rakovina krčka maternice nemá v počiatočných štádiách žiadne príznaky. Nádor sa môže prejaviť aj o 15 rokov. Nebolí, nesvrbí, nie je vidieť.

MÝTUS 2

V rodine rakovinu krčka maternice nemáme, nie je sa čoho báť.

Niektoré druhy rakoviny nie sú dedičné a táto patrí medzi ne. Nezáleží na rodinnej anamnéze, iba na prítomnosti vírusu HPV.

MÝTUS 3

Očkovanie proti HPV tak, ako aj ostatné, spôsobuje oslabenie imunity a autizmus.

Tieto tvrdenia odborníci vyvrátili, a to dokonca niekoľkokrát. Američania dokonca zistili, že dávka očkovania obranyschopnosť organizmu naopak posilňuje.

MÝTUS 4

Vakcíny proti HPV môžu vyvolať HPV ochorenie, napr. rakovinu krčka maternice.

Vakcíny proti HPV neobsahujú oslabené ani mŕtve vírusy, ale iba ich napodobeniny, ktoré obsahujú len povrchové častice HPV vírusov, nie ich gény. Vakcíny proti HPV teda nemôžu spôsobiť HPV asociované ochorenie. Vakcíny proti HPV už majú za sebou viac ako 20 rokov klinického vývoja a skúseností. Na základe výsledkov klinických štúdií i všetkých doterajších skúseností sú považované za dostatočne preskúmané.

Vo svete už bolo podaných viac ako 270 miliónov dávok vakcín proti HPV. Vakcíny schválili a ich bezpečnosť opakovane potvrdili svetové zdravotnícke organizácie a organizácie vykonávajúce dozor nad bezpečnosťou liekov.